چگونه با ورزش عضلات شکم و کمر را تقویت کنیم

[ad_1]

ورزش عضلات شکم و کمر:بسیاری از دوستان عزیز درباره ورزش تقویت عضلات سوالاتی داشتند با ما همراه باشید تادرباره این ورزشها مطالبی را برایتان بیان کنیم ابتدادرباره ورزش کشش گربه ای  مطالبی را به اختصار توصیح می دهیم

ورزش تقویت عضلات:

ورزش عضلات شکم و کمر:برای اجرای تمرین کشش گربه ای در حالت نشسته در حال  انجام بازدم کودک را با عضلات شکم در آغوش بگیرید و مفصل ران را به جلو خم کنید. پایین کمر را گرد کنید با انجام دم به آرامی کمر را در وضعیت کشش قرار دهید. کشش را در مجموع ۸ تا ۱۰ نوبت تکرار کنید و تمرین را ۲ بار در روز اجرا کنید. شما همچنین می توانید هنگامی که عضلات شکم را برای در آغوش گرفتن کودک منقبض می کنید عضلات لگن خاصره را نیز سفت نمایید تا همزمان تمرین کگل را نیز اجرا کنید.

تمرین کشش گربه ای

ورزش عضلات شکم و کمر:برای اجرای تمرین کشش گربه ای در حالت ایستاده در حالی که پاها به اندازه پهنای لگن فاصله دارند بایستید زانوها را حدود ۴۵ درجه خم کرده و دستها را به صورتی که راحت ترید بالای زانوها قرار دهید. کمر را به صورت کشیده نگه دارید. زانوها مافوق مچ پا قرار داشته باشد. در حین انجام بازدم کودک را با شکم در آغوش بگیرید و پایین کمر را با انجام تیلت قدامی مفصل لگن گرد کنید. با  انجام دم از انتهای ستون فقرات شروع کنید و به آرامی کمر را در وضعیت کشیده قرار دهید. کشش ذکر شده را مجموعا ۸ تا ۱۰ نوبت تکرار نمایید.

برای تقویت عضلات چرخش دهنده تنه در وضعیت صحیح بنشینید و دستها را از پهلوها تا سطح شانه بالا آورید. با انجام بازدم به سمت راست بچرخید. یک تنفس انجام داده و با انجام بازدم دوم دست چپ را به سمت زانوی راست هدایت کنید چنانچه با چرخش تنه و دستها یک C نیم دایره در فضا رسم کنید. حال با  انجام دم کمر را در وضعیت کشش قرار دهید و سپس با انجام بازدم به موقعیت اولیه بازگردید تمرین ذکر شده را در سمت دیگر نیز تکرار نمایید. به طور متناوب این تمرین را در مجموع ۸ تا ۱۰ بار در هر سمت تکرار نمایید.

ورزش عضلات شکم و کمر:برای اجرای کشش پا و دست کنار یک صندلی بایستید. هر دو دست را روی صندلی بگذارید و در حالی که زانوها به طور جزئی خم شده اند کمر را در وضعیت کشیده نگه دارید. در حالی که به طور نرمال تنفس می کنید دست راست را کنار گوش راست بکشید و پای چپ را به طرف پشت تان بالا آورید. موقعیت فوق را در طی ۳ تا ۵ تنفس حفظ کنید و سپس در سمت دیگر تکرار نمایید. پس از این تمرین می توانید تمرین کشش گربه ای در حالت ایستاده و یا کشش گربه ای در حالت نشسته را اجرا کنید.

تمرینات ورزشی برای وضع حمل آسان

سال ها پیش محققی در کالیفرنیا در نظر داشت تا دوچرخه سواری و اثرات آن را بر روی جنین و زایمان مورد مطالعه قرار دهد. او از یکی از بیمارانش که دوچرخه سوار ماهری بود خواست که در زمان زایمان در جای خود رکاب بزند و آنها وضعیت جنین را بررسی می کردند. نتیجه این مطالعات این بود که دوچرخه زدن در زمان زایمان به هیچ وجه برای نوزاد مضر نبوده و در حقیقت به کاهش ناراحتی ناشی از زایمان نیز کمک می کرد.

ورزش در حین زایمان ممکن است به شما در کاهش ناراحتی های زایمان و آسان تر شدن پروسه آن کمک کند. راه رفتن بهترین ورزش در طول زایمان است. راه رفتن در کنار این که حس سلامتی را به شما القا می کند باعث می شود تا در اثر نیروی جاذبه به طور طبیعی جنین در دهانه رحم قرار گیرد. ورزش های زیر را در طی زایمان و در بین انقباضات بدون هیچ گونه پیچیدگی و سختی انجام دهید.

[ad_2]

لینک منبع